Strona główna / szkolenia

Tematy szkoleń (do wyboru):


1. INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW DIAGNOZY ZEWNĘTRZNEJ

ADRESAT
Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorących udział w badaniach kompetencji.

CEL — doskonalenie umiejętności w zakresie:
- wykorzystania skali staninowej do jakościowej interpretacji surowych wyników uczniów oraz średnich szkół i klas,
- oceny wpływu kontekstu dydaktycznego szkoły na jej poziom kształcenia wyznaczony badaniami wielokrotnymi,
- interpretowania wyników badań kompetencji uczniów, klasy i szkoły,
- analizowania i wykorzystania proponowanych w informacji zwrotnej programów naprawczych.

2. INTERAKTYWNE METODY NAUCZANIA

ADRESAT
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CEL — doskonalenie umiejętności w zakresie:
- logicznego myślenia i rozwijania spostrzegawczości (przykładowe zadania: tłumaczenie tekstu, sudoku tematyczne),
- wyobrażania przestrzennego oraz rozwijania umiejętności manualnych, a także wrażliwości estetycznej (przykładowe zadania: plaster miodu, piramida Sierpińskiego, kolorowanie map, mozaiki, puzzle geometryczne),
- postępowania zgodnie z podaną instrukcją, sposobem, algorytmem oraz analizowania i stosowania odpowiedniej strategii (przykładowe zadania: konik szachowy, fraktale, mozaiki bliźniacze).

3. PLANOWANIE DYDAKTYCZNE

ADRESAT
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CEL — doskonalenie umiejętności w zakresie:
- posługiwania się pojęciami koniecznymi do opracowania planów dydaktycznych (taksonomia celów poznania, wymagania programowe i osiągnięcia szkolne, treść nauczania, cele ogóle i operacyjne),
- konstruowania planów kierunkowych, wynikowych i metodycznych,
- korzystania z przygotowanych modeli planów dydaktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

4. POMIAR DYDAKTYCZNY

ADRESAT
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CEL — doskonalenie umiejętności w zakresie:
- typów pomiaru dydaktycznego,
- interpretacji miar tendencji centralnych,
- obliczania wariancji i odchylenia standardowego badania,
- interpretacji mocy różnicującej zadania,
- budowania banków zadań.

MIEJSCE SZKOLEŃ – siedziba szkoły lub ExploraPark

LICZBA GODZIN – pięć dydaktycznych

Informacje i zgłoszenia:

Instytut Badań Kompetencji
ul. Moniuszki 66
58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 690 77
fax. 74 84 228 08


Współpraca:
Politechnika Wrocławska Teatr Dramatyczny Muzeum Wałbrzych Hotel

Facebook: