Strona główna / lekcje

image01

Lekcje ExploraPark - to specyficzny rodzaj zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych. Zajęcia trwają 105 minut. Nauczyciel-animator przedstawia problemy, objaśnia pojęcia, i przygotowuje grupę do interaktywnego uczestnictwa w odbiorze treści wystawy. Uczniowie, w atmosferze nauki i zabawy, spędzają czas, korzystając z zaproponowanych na wystawie eksponatów.

DLA DZIECI MŁODSZYCH (przedszkole, klasy 0 – 3 SP)

Temat: MIĘDZY MATEMATYKĄ A ZAGADKĄ.
Podczas multimedialnej prezentacji, zapoznamy dzieci z wyposażeniem ExploraParku – zabawkami interaktywnymi, eksponatami, pomocami dydaktycznymi.
Zaprezentujemy interaktywne zadania z zakresu edukacji matematycznej. Przykłady – zaczerpnięte głównie z „Pierwszoteścika”, „Drugoteścika” lub „Trzecioteścika” – będą rozwiązywane przez dzieci w toku aktywnej dyskusji sterowanej przez Animatora. Kolejne, poprawne kroki tego rozwiązywania będą wyświetlane na ekranie. Przedstawimy także różnorodne ciekawostki przyrodnicze, dzięki którym dzieci przyswoją sobie interesujące informacje dotyczące świata roślin i zwierząt. Po trwających około 20 minut prezentacjach, zachęcimy dzieci do interaktywnej zabawy, eksperymentowania, wykonywania aktywnych ćwiczeń.


DLA DZIECI STRSZYCH i MŁODZIEŻY
Tematy lekcji (do wyboru):

1. Twierdzenie Pitagorasa
Przedstawimy najważniejsze twierdzenie geometrii euklidesowej w wersji algebraicznej i geometrycznej. Zaprezentujemy wybrane dowody twierdzenia. Zaprezentujemy dowody animowane.Zapoznamy z pojęciami „drzewo pitagorejskie” i „ślimak pitagorejski”. Zapytamy, czy prawdziwe będą twierdzenia, gdy na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy zamiast kwadratów – trójkąty równoboczne, ćwierć lub półkola, sześciokąty foremne lub inne figury? Potwierdzamy – TAK, to też będą twierdzenia prawdziwe.

2. Matematyka a sztuka
Zapoznamy z regułą złotego podziału i jej wykorzystaniem w malarstwie, rzeźbie i architekturze. Przeanalizujemy wybrane obrazy pod kątem zgodności z zasadą perspektywy linearnej.Pokażemy dzieła, których głównym atutem jest ich symetria. Zaprezentujemy, jak matematyczne pojęcia zainspirowały malarzy.Przedstawimy konstrukcje geometryczne, dzięki którym powstają ciekawe elementy dekoracyjne.

3. Fraktale
Zapoznamy z pojęciem fraktala z jednej strony jako geometrycznej figury samobodobnej, z drugiej jako algorytmu powtarzających się czynności. Wybierzemy się w filmową podróż do „wnętrza” fraktala Mandelbrota.Przeanalizujemy długość krzywej Kocha, pole trójkąta Sierpińskiego i objętość kostki Mengera. Zaprezentujemy na przykładzie „drzewa pitagorejskiego” jak drobne modyfikacje w algorytmie tworzenia fraktala wpływają na zmianę jego kształtu. Wskażemy przykłady fraktali, które występują wokół nas.

4. Lustrzane odbicia
Pokażemy:
- jak płaskie lustro może być wykorzystane do gry logicznej w odkrywanie wzorów umieszczonych na kartach,
- jak od kąta między lustrami zależy wielokrotność odbicia,
- jaki efekt uzyskamy patrząc na lustro „Frankensteina”,
- jak działa peryskop, a jak kelejdoskop,
- jak ustawić lustra, by odszukać kota ukrytego w labiryncie.
Zapoznamy z zasadą działania lustra wklęsłego i wypukłego.

5. Matematyka w przyrodzie
Zapoznamy z ciągiem liczb, zwanym ciągiem Fibonacciego, którego regułę odnajdziemy w budowie wielu wytworów natury. Przeanalizujemy budowę niektórych kwiatów, owoców i liści pod kątem zgodności ich budowy z regułą ciągu. Przedstawimy budowę plastra miodu i odpowiemy na pytanie – „Skąd pszczoły wiedziały, że ich komórka powinna być częścią dwunastościanu rombowego?” Zaprezentujemy krystalizację płatków śniegu zależnie od temperatury. Pokażemy film o związkach między matematyką, a logiką budowy świata przyrody.

6. Mozaiki i parkietaże
Przedstawimy klasyfikację geometrycznych pokryć płaszczyzny. Przeanalizujemy wszystkie rodzaje mozaik Platona i Archimedesa, a także mozaik do nich bliźniaczych. Zapoznamy z konstrukcją niektórych ornamentów mozaikowych. Pokażemy jak zbudować płytkę mozaiki Eschera. Zaprezentujemy mozaiki w różnych obiektach historycznych.

Szczegóły organizacyjne:

Grupa szkolna uczestniczy w zajęciach z opiekunami.
Opłata za 1 ucznia wynosi 20 zł.

TERMIN LEKCJI NALEŻY ZAREZERWOWAĆ TELEFONICZNIE, A NASTĘPNIE PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ REZERWACJI.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:
09.00 - 10.45
11.00 - 12.45
13.00 - 14.45

W soboty i niedziele w godzinach
10.00 - 11.45
12.00 - 13.45
14.00 - 15.45
16.00 - 17.45

Informacje i zgłoszenia:
Instytut Badań Kompetencji
ul. Moniuszki 66
58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 690 77
fax. 74 84 228 08


Współpraca:
Politechnika Wrocławska Teatr Dramatyczny Muzeum Wałbrzych Hotel

Facebook: