Od 01 lipca do 31 sierpnia 2024 ExploraPark czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 - 18:00. ZAPRASZAMY
Jeśli jesteś klientem indywidualnym, po prostu nas odwiedź. Nie musisz rezerwować wizyty.
Zarezeruj wizytę grupową
w ExploraParku
Wypełnij poniższy formularz, aby umówić swoją grupę na wizytę w ExploraParku lub skorzystaj z szybkiego kontaktu telefonicznego lub mailowego poniżej.
748 469 077 sekretariat@ibk.edu.pl
Rezerwacja wizyty grupowej
Instrukcja: Wypełnij poniższy formularz, następnie naciśnij przycisk “Wyślij uzupełniony wniosek”.
UWAGA! W formularzu, w polu "Data" pojawi się kalendarz, w którym wybierasz datę, a następnie godzinę planowanej wizyty.
Na końcu formularza wpisz wynik działania.
1. Zamawiający
(Cena 0PLN)
2. Faktura
3. Oświadczenie
Zamawiający zobowiązuje się do:
- uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł w przypadku rezygnacji na 5 dni przed zarezrwowanym terminem,
- uiszczenie opłaty w wysokości 250 zł w przypadku rezygnacji na 3 dni przed planowanym terminem zajęć lub braku informacji o rezygnacji z zajęć.
4. Zamawiający upoważnia ExploraPark do wyliczenia wynagrodzenia na podstawie złożonego zamówienia.
5. Forma płatności (proszę zaznaczyć krzyżykiem)
6. Umowe sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
7. Zamówienie dotyczy grup nie mniejszych niż 20 osób. W przypadku mniejszej liczby uczniów Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za grupę w kwocie 700 zł,
Błędny wynik
Wyślij uzupełniony wniosek ExploraPark -